Recenzije vina

CABERNET SAUVIGNON - Pavlomir BABICA ŠTAFILEO - Vuina CABERNET SAUVIGNON TRIFUN - Poljak TRAMONTANA - Vina otoka Paga